IN PHOTOS: At Surrey’s Miri Piri Nagar Kirtan

AT Surrey’s Miri Piri Nagar Kirtan (Sikh Parade) on Saturday (July 28) at Guru Nanak Sikh Temple at 7050 120th Street.
Photos by SUKHWANT SINGH DHILLON