IN PHOTOS: Chinese New Year Parade (February 22) in Vancouver … Chandra Bodalia

CHINESE NY 1CHINESE NY 3CHINESE NY 2CHINESE NY 7CHINESE NY 6CHINESE NY 5